Slovenská ľudová

Zmes Sk ľudoviek


PREDOHRÁVKA

1. 
[:Vyrástla lipka, vyrástla borovienka,
vyrástol z ruže kvet:]
[:a keď ma nechceš a nemiluješ
tak mi to povedz hneď!:]

2.
[:Vyrástla lipka, vyrástla borovienka,
vyrástol jalovec,:]
[:a keď ma nechceš ani nemiluješ,
teda mi to vypovedz.:]

3. 
[:A keď ma nechceš, ani nemiluješ,
ani ma neľúbiš,:]
[:ja v noci nespím, len na teba myslím,
ty za inou chodíš!:]

4.
[:Ani ťa nechcem, ani ťa nemilujem,
ani ťa nemám rád,:]
[:pretože si fláma, flámuješ do rána,
preto ťa nemám rád.:]1.
[:Já mám rád tú kučeravú Káču, 
já mám rád tú kučeravú Káču 
Já mám rád tú kučeravú Káču, 
já sa pre tú Káču vyplaču.:] 1. 
[:Ešte vínko nevykyslo, chlapci, pijme ho,:] 
[:chlapci, pijme ho, chlapci, pijme ho,
chlapci, pijme ho až do rána, až do rána, až do rána bieleho.:]

2. 
[:Ešte dievča nevyrástlo, chlapci, berme ho,:]
[:Chlapci, berme ho, chlapci, berme ho,
chlapci, berme ho, budeme s ním tancovati až do rána bieleho.:] 

SÓLOPrint date: 19. 04. 2019, 21:19:35
Web: http://www.midi-song.com/