Fantastik

Budzeme pic


Intro:  G / G //

Refrén:

//: Budzeme pic, sme Vychodňare, v poháriku na dne nigdaj neostane,

   Budzeme pic, mladé či staré, v Bratislave, v Košicoch alebo v Prahe.://


Je víkend za robotu bodka, dneškaj večer, budze še ľac vodka,

nepijeme veľo, pul litra na hlavu, ta nešec doma brattu, podz ku nám na zábavu.

Nepi veľo, pi zrozumom, vypi sebe pivo z rumom, abo dobrú šlivovovičku, nelapaj takoj stoličku, 

v karčme mame objednáno, na zábavu pojednano, dobre známe, že ši náš, ked pul litra dopíjaš.


//: Budzeme pic, sme Vychodňare, v poháriku na dne nigdaj neostane,

   Budzeme pic, mladé či staré, v Bratislave, v Košicoch alebo v Prahe.://


Solo:  G / D / Emi / C / G / D / Emi / C //  G / D / Emi / C / G / D / Emi / C //Je víkend za robotu bodka, dneškaj večer, budze še ľac vodka,

nepijeme veľo, pul litra na hlavu, ta nešec doma brattu, podz ku nám na zábavu.

Nepi veľo, pi zrozumom, vypi sebe pivo z rumom, abo dobrú šlivovovičku, nelapaj takoj stoličku, 

v karčme mame objednáno, na zábavu pojednano, dobre známe, že ši náš, ked pul litra dopíjaš.


Refrén:

//: Budzeme pic, sme Vychodňare, v poháriku na dne nigdaj neostane,

   Budzeme pic, mladé či staré, v Bratislave, v Košicoch alebo v Prahe.://


Solo:   G / D / Emi / C / G / D / Emi / C //


Refrén:

//: Budzeme pic, sme Vychodňare, v poháriku na dne nigdaj neostane,

   Budzeme pic, mladé či staré, v Bratislave, v Košicoch alebo v Prahe.://


Solo: G / D / Emi / C / G / D / Emi / C //


Refrén: ............. 

G
Brattu, nás je všadzi veľo.Print date: 22. 02. 2019, 12:19:10
Web: http://www.midi-song.com/