Miki Volek / Billy Swan / Michal Bukovič

Je to kvíz


R: Je to kvíz záludný 
  padám jak mince do studny
  vzápětí vznáším se 
  a procházím se po římse

1. Máš mě ráda nebo snad ne 
  to je pro mne podstatné
  přijď s odvážnou myšlenkou 
  poradím si s tajenkou

R: Je to kvíz záludný 
  padám jak mince do studny
  vzápětí vznáším se 
  a procházím se po římse

XXXXXXXXXX

2. Mám dost archů popsaných 
  a vůbec nejsem moudrý z nich
  kvízy se chci zavděčit
  tak si střádám na sešit

R: Je to kvíz záludný
  padám jak mince do studny
  vzápětí vznáším se 
  a procházím se po římse

XXXXXXXXXX

3. Dej mi hádat skonči to už 
  poznáš zda jsem správný muž
  teď jsem uhád po třetí
  kvízy tvé už neletí

R: Je to kvíz záludný 
  padám jak mince do studny
  vzápětí vznáším se 
  a procházím se po římsePrint date: 23. 02. 2020, 21:29:39
Web: http://www.midi-song.com/