Duo Jamaha

Táňa


Táňa, Táňa, co mňa nemá 
ráda 
Táňa, Táňa, proč sem 
nechodzí 
Táňa, Táňa, sukně nemá 
ráda 
Táňa, Táňa, na strechách 
robí 

Keby Táňa tancovala 
keby ráda zpívala 
možno by aj na zábavy 
ráda za mnů chodzila 
Ale Táňa netancuje, 
ani ráda nezpívá 
Táňa radši na stavbách je 
šridle ráda nosívá 

Táňa, Táňa, co mňa nemá 
ráda 
Táňa, Táňa, proč sem 
nechodzí 
Táňa, Táňa, sukně nemá 
ráda 
Táňa, Táňa, na strechách 
robí 

Po rebríkoch ráda chodzí, 
štriku ráda ukladá 
s chlapcama sa na rebríku 
ráda ona zabává 
Proč ty Táňo strechy robíš, 
proč na chlapa si hraješ 
dojdzi v sukni na zábavu 
tu pri nás sa odvážeš 

Táňa, Táňa, co mňa nemá 
ráda 
Táňa, Táňa, proč sem 
nechodzí 
Táňa, Táňa, sukně nemá 
ráda 
Táňa, Táňa, na strechách 
robí 

Nechoď už ty strechy robit, 
radši květy prodávaj 
pri vázaní ružiček a 
s muziků sa zabávaj 
Ze strechy ty možeš spadnůt, 
aj sa dobre dolámat, 
v květinárstvě, možeš růže 
v bezpečí si prodávat 

Táňa, Táňa, co mňa nemá 
ráda 
Táňa, Táňa, proč sem 
nechodzí 
Táňa, Táňa, sukně nemá 
ráda 
Táňa, Táňa, na strechách 
robí



Print date: 25. 03. 2023, 14:55:48
Web: http://www.midi-song.com/