AT band

Staré dievky - zmes

 
Staré dievky jak sa máte, 
či sa ešte nevydáte?
Kúpte si oleja, namažte si kolená, 
namôjveru sa vydáte,
kúpte si oleja, namažte si kolená, 
namôjveru sa vydáte.

Staré dievky jak sa máte, 
či sa ešte nevydáte?
Dajte si cibule na tie staré pindule, 
aj tak sa vy nevydáte,
dajte si cibule na tie staré pindule, 
aj tak sa vy nevydáte.

Jaj mamička to je on, 
čo ma volal večer von,
dal mi dukát na rúčku, na rúčku 
abych lehla na lúčku,
dal mi dukát na rúčku, na rúčku 
abych lehla na lúčku.

Ja na lúčku nelehnem, 
ani suknu nezdvihnem,
tisíc korún mladý pán, mladý pán,
sama lehnem na díván,
tisíc korún mladý pán, mladý pán, 
sama lehnem na díván.

A ja veru si lehnem, 
podprsenku nezdvihnem,
Desat tisíc starý pán, starý pán, 
zvalím sa ja pod díván,
desat tisíc starý pán, starý pán, 
zvalím sa ja pod díván.

Sólo...

Stál som za pňom, videla mi, videla mi,
pýtal som si, nedala mi, nedala mi.

Pýtal som si prvý raz, 
pýtal som si druhý raz,
pýtal som si tretí raz 
a nič nedala zas.
Keď mi nedáš ty sviňa, 
každý večer dá iná,
na svete je pekných dievčat jak chleba.

Pýtal som si prvý raz, pýtal som si druhý raz,
pýtal som si tretí raz a nič nedala zas.
Keď mi nedáš ty sviňa, každý večer dá iná,
na svete je pekných dievčat jak chleba.

Stál mi, potom divila sa, divila sa, divila sa.
Oči mala ako prasa, ako prasa, ako prasa.

Stále chcela druhý raz 
a ja iba jeden raz,
ona vlastne stále chcela, 
ja môžem len raz.
Ženy ja vlastne nechcem, 
radšej chlapa si vezmem,
vlastne neviem, 
čo ja vôbec chcem,

Stále chcela druhý raz 
a ja iba jeden raz,
ona vlastne stále chcela, 
ja môžem len raz.
Ženy ja vlastne nechcem, 
radšej chlapa si vezmem,
vlastne neviem, 
čo ja vôbec chcem,Print date: 29. 11. 2021, 00:03:41
Web: http://www.midi-song.com/