Note     Girl    

midi-song.com
Keyboard

   
Log In E-mail

Password


23. 09. 2023, 20:31

FOTOFOTOFOTOFOTOFOTOFOTOFOTOFOTOFOTOFOTOFOTOFOTO

Visits from 25.8.2017:
TOPlist  Blahoslavenství

Učedníci
FOTO
Učedníci
Total views: 2011
Print   NOTE


  MIDI FILE DOWNLOAD
There are no midi downloads for this song.line

  Attachment to the song

Blahoslavenství

  d      F   C      G      d        F      CG
1. Blaze chudým všem, blaze chudým všem, blaze v duchu chudým všem, ať to každý ví.
  d        F  C        G  d     F   CG
  Jejich je svatá zem, jejich je svatá zem, jejich je nebeské království.

2. Blaze plačícím, blaze plačícím, blaze lidem plačícím, ať to každý ví.
  Blaze proto těm, až uzří svatou zem, až uzří svatou zem, Pán je potěší.

3. Blaze tichým všem, blaze tichým všem, blaze tichým lidem všem, ať to každý ví.
  Oni dostanou svou zem, dostanou svou zem, oni dostanou svou zem za dědictví.

4. Ti, kdo hladoví, ti, kdo hladoví, ti, kdo žízní, hladoví po spravedlnosti,
  ať to každý ví, ti se nasytí, ti se nasytí, všeho je dosti.

5. Milosrdným blaze těm, milosrdným blaze těm, milosrdným blaze těm, ať to každý ví,
  blaze proto těm, proto říkám všem, neboť oni dojdou milosrdenství.

6. Kdo mají srdce čisté, ti, kdo čisté srdce maj, kdo čisté srdce maj jak letní obloha,
  blahoslavení, blahoslavení neboť oni, vím, uvidí Boha.

7. Blahoslavení, kdo pokoj roznáší, ti své království také dobudou,
  neboť říkám vám, neboť říkám vám, syny Božími nazváni budou.

8. Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, ať to každý ví,
  štěstí naleznou, štěstí naleznou, neboť jejich je nebeské království.

9. Když vás kvůli mně hodně budou bít a když vás kvůli ně lžemi potupí,

Lyrics send: UPÍR  INFO
Archive of server: 
Total lyrics34850
Total midi files83845
Total karaoke60314
Total XG files33612
Total authors8562
 
  Procedure:
1. Registration user  
2. Pay Kredit ($ or €)  
3. Download file